Get Adobe Flash player
Home

พศจ.พิษณุโลกร่วมงานอบรมเทคนิคการสร้างข้อสอบO-net

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นางสุวลักษณ์ มูลหล้า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างข้อสอบ O-net และ B-net " ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

 

โดยการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรจัดการอบรม จัดการอบรมโดย สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 4 และ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)