Get Adobe Flash player

ติดต่อเรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ช้ัน ๔
ถนนวังจันทน์  อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก   ๖๕๐๐๐
โทร/Fax  ๐๕๕-๒๔๘๐๕๗
E-mail  :  phitbud@hotmail.com

Home

พิธีเปิดป้ายอาคารหลวงพ่อพระพุทธชินราช 1 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีเปิดป้าย
อาคารหลวงพ่อพระพุทธชินราช 1 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่
22 ตุลาคม 2552 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลบึงพระ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้ นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธี
พร้อมถวายเครื่องสักการะ และปลูกต้นไม้ เป็นที่ระลึก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ร่วมพิธีดังกล่าว