Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

พระราชรัตนสุธี ดร.

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พศจ.พิษณุโลก

ศูนย์ฮอตไลน์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

แผนที่ตั้งสำนักงาน

ติดต่อเรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ช้ัน 4
ถนนวังจันทน์  อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก   65000
โทร/Fax  055-248057
E-mail  :  phitbud@gmail.com

JA slide show
 
Home

การจัดงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช


นายบุญเรือง  แตงก่อ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า  มหาเถรสมาคมได้มีมติในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่  17/2552  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2552  โดยให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ร่วมกับองค์กร มูลนิธิ   สถานศึกษาและส่วนราชการต่าง ๆ จัดกิจกรรมฉลองพระชันษา 96 ปี   สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ณ พุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   พร้อมกับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทุกจังหวัด ประสานขอความเมตตานุเคราะห์จากเจ้าคณะจังหวัด  แจ้งวัดให้เขตปกครองจัดกิจกรรมฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  รวมทั้งจัดให้มีการตักบาตรพระสงฆ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลในวันที่ 3 ตุลาคม  2552 ทุกจังหวัดและทุกวัดทั่วราชอาณาจักร   โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าคณะจังหวัด  เป็นหลักในการจัดกิจกรรมโดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานงาน  กิจกรรมประกอบด้วย
             -  การตักบาตร  การเจริญพระพุทธมนต์
             -  การจัดปฏิบัติธรรม  การฟังพระธรรมเทศนา  การบรรยายธรรม
                                                                -  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ  พระศาสนกิจ  พระเกียรติคุณสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก ที่จังหวัดต่าง ๆ พิจารณาตามความเหมาะสม  พร้อมกับให้ทุกวัดจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ   ในวันธรรมสวนะ  รวบรวมปัจจัยร่วมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก
  สำหรับส่วนกลาง
         1.  การจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่  29  กันยายน  2552  ถึงวันที่  3  ตุลาคม   2552   โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์  มหาวิทยาลัย  องค์กร  มูลนิธิ  ส่วนราชการ และสถานศึกษา  กิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นประกอบด้วย
                -  การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ จำนวน  500  รูป
                -  การปฏิบัติธรรมของฆราวาส   จำนวน  1,000  รูป
                -  การสนทนาธรรม  การอภิปรายธรรม  การแสดงพระธรรมเทศนา
                -  การตักบาตรพระสงฆ์   967  รูป  และการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์
                -  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ  พระศาสนกิจ  พระเกียรติคุณสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
                -  การขอความร่วมมือเผยแพร่พระเกียรติคุณไปยังสถานศึกษา และวัดทั่วราชอาณาจักร 
        2. การจัดกิจกรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แยกเป็นกิจกรรมพิธีสงฆ์  ระหว่างวันที่  1 – 3   ตุลาคม   2552    และกิจกรรมนิทรรศการ ระหว่างวันที่      1 – 31  ตุลาคม  2552  กิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นโดยรวม  ประกอบด้วย
               -  การเจริญพระพุทธมนต์  และการแสดงพระธรรมเทศนา
               -  การตักบาตร  และการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์
               -  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ  พระศาสนกิจ  พระเกียรติคุณสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
               -  การจัดทำหนังสือพระประวัติ   พระศาสนกิจ  พระเกียรติคุณ  พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก
               -  การจัดทำหนังสือจดหมายเหตุจัดงานฉลองพระชันษา  96  ปี  สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก
               -  การประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองพระชันษา  96  ปี  สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก
               -  การจัดเตรียมพระราชพิธี และศาสนพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายณรงค์  ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิษณุโลก

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด มหาวรวิหาร ตั้งอยู่ถนนพุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ....


วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไปตามถนนบรมไตรโลกนาถ...


วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ทางใต้ของวัดพระศรีมหาธาตุ พระอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือ ที่ชายคาตกแต่ง....

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ พศจ.พิษณุโลก
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้72
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้78
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้236
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว540
mod_vvisit_counterเดือนนี้628
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2224
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด217872

ขณะนี้มีผู้ชม : 1
IP ของคุณ: 103.55.142.141
,
Now is: 2020-07-08 21:24

คำถามที่พบบ่อย Q & A

vrcosplayx porn