Get Adobe Flash player
Home

โครงการถักจิตทอใจด้วยใยธรรม

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก จัดทำบุญตามโครงการ
ถักจิตทอใจด้วยใยธรรม ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552
ณ วัดกระบังมังคลาราม ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ. พิษณุโลก
โดยมีนายยงยศ เมฆอรุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้พุทธศาสนิกชน เข้าวัด ทำบุญ
ปฏิบัติธรรม